Sflow versus Netflow

Sflow versus Netflow
Sflow versus Netflow

Wat is het verschil tussen sflow en netflow?

Wat is het verschil tussen sflow en netflow?

Verschillen in methoden voor gegevensbemonstering

NetFlow en sFlow verschillen aanzienlijk in hun methoden voor gegevensbemonstering. NetFlow, een protocol ontwikkeld door Cisco, verzamelt gegevens over netwerk-IP-verkeer en bewaakt de stroomgegevens. sFlow, een industriestandaard voor verkeersmonitoring, gebruikt daarentegen een bemonsteringstechniek om elk n-de pakket op te vangen en de headergegevens naar een sFlow-verzamelaar te sturen. Dankzij deze samplingaanpak kan sFlow worden geschaald in hogesnelheidsnetwerken met minimale impact op de systeemprestaties. De wisselwerking kan echter een verlies aan granulariteit zijn, omdat niet elk pakket wordt geanalyseerd. Aan de andere kant onderzoekt NetFlow elk pakket dat er doorheen gaat, waardoor een gedetailleerder en uitgebreider netwerkzicht wordt geboden, maar mogelijk een grotere belasting op de netwerkinfrastructuur wordt gelegd.

Vergelijking van ondersteunde netwerkapparaten

NetFlow en sFlow verschillen ook wat betreft de netwerkapparaten die ze ondersteunen. NetFlow wordt, voornamelijk vanwege zijn oorsprong in Cisco, voornamelijk ondersteund door Cisco-apparaten, maar de populariteit ervan heeft geleid tot een bredere acceptatie door andere leveranciers. Niettemin ondersteunen niet alle apparaten het volledige scala aan NetFlow-functionaliteiten, wat leidt tot potentiële inconsistenties bij het vastleggen en analyseren van gegevens.

Integendeel, sFlow is een standaard van meerdere leveranciers die wordt ondersteund door een breed scala aan netwerkapparaten van fabrikanten als Juniper, Huawei en Arista, naast Cisco. Deze brede ondersteuning maakt het een flexibelere keuze voor heterogene netwerkomgevingen. De specifieke implementatiedetails kunnen echter variëren tussen leveranciers en apparaten, wat het data-analyseproces mogelijk bemoeilijkt.

Impact op de netwerkprestaties en het gebruik van bronnen

Zoals eerder vermeld, hebben zowel NetFlow als sFlow verschillende gevolgen voor de netwerkprestaties en het gebruik van bronnen vanwege hun verschillende operationele methoden.

 1. NetFlow – De manier waarop NetFlow elk pakket onderzoekt, kan gedetailleerde zichtbaarheid en waardevolle inzichten in het netwerkgedrag bieden. Een dergelijke uitgebreide analyse kan echter een aanzienlijke belasting op de netwerkinfrastructuur leggen, vooral in hogesnelheidsnetwerken. Dit kan mogelijk leiden tot prestatieverlies, vooral als de NetFlow-collector het verkeersvolume niet kan bijhouden.
 2. sFlow – De samplingtechniek van sFlow is daarentegen ontworpen om de impact ervan op de netwerkprestaties te minimaliseren. Door slechts elk n-de pakket op te vangen, vermindert sFlow de belasting van netwerkbronnen, waardoor het effectief kan worden geschaald in hogesnelheidsnetwerken. Deze aanpak betekent echter dat sFlow mogelijk niet hetzelfde niveau van pakketgranulariteit biedt als NetFlow, wat mogelijk de diepte van inzicht in netwerkactiviteit zou kunnen beperken.

Het is daarom van cruciaal belang om bij de keuze tussen NetFlow en sFlow een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan gedetailleerd netwerkzicht en de potentiële impact op de netwerkprestaties en het gebruik van hulpbronnen.

Hoe bieden sflow en NetFlow inzicht in het netwerkverkeer?

NetFlow en sFlow bieden inzicht in het netwerkverkeer via hun unieke mechanismen voor gegevensverzameling en rapportage.

 • NetFlow werkt door het volgen en rapporteren van al het netwerkverkeer dat door een ingeschakeld apparaat gaat. Het doet dit door het binnenkomen van pakketten te observeren en 'stromen' te creëren, die in wezen registraties zijn van verkeer tussen twee eindpunten. Deze stromen worden vervolgens verzameld en geanalyseerd netwerk begrijpen activiteit. De granulariteit van de gegevens die door NetFlow worden geleverd, maakt onder meer gedetailleerde verkeersanalyse, detectie van afwijkingen en capaciteitsplanning mogelijk.
 • sFlow, aan de andere kant, hanteert een andere benadering door gebruik te maken van statistische steekproeven. In plaats van elk pakket te onderzoeken, bemonstert sFlow willekeurig één van elk 'n'-pakket en stuurt de bemonsterde gegevens (inclusief de pakketkop en enkele aanvullende gegevens) naar een verzamelaar voor analyse. Met deze aanpak kan sFlow schaalbare, realtime netwerkmonitoring realiseren, zij het met minder granulariteit dan NetFlow. Ondanks dit verminderde detailniveau biedt sFlow echter nog steeds waardevolle inzichten in netwerkverkeerspatronen, gebruikstrends en potentiële afwijkingen.

Netflow v9 versus sflow-datagrammen

NetFlow v9, een op sjablonen gebaseerd formaat, en sFlow-datagrammen fungeren beide als monitoringprotocollen en bieden inzicht in het netwerkverkeer, maar ze verschillen qua structuur en het detailniveau dat ze bieden.

 • NetFlow v9: NetFlow v9 introduceert sjablonen, waardoor de flexibiliteit en uitbreidbaarheid van het protocol wordt vergroot. Deze sjablonen maken aangepaste gegevensverzameling mogelijk die verder gaat dan IP-headers en bieden gedetailleerde informatie over netwerkverkeer. Het uitgebreide mechanisme voor gegevensverzameling kan echter de prestaties van netwerkapparaten beïnvloeden.
 • sFlow-datagrammen:sFlow-datagrammen maken gebruik van statistische steekproeven om pakketten te selecteren voor analyse, waardoor netwerkzichtbaarheid wordt geboden met minimale impact op de prestaties. Hoewel sFlow minder details biedt vergeleken met NetFlow v9, bevat het pakketgegevens en relevante switch-/interface-informatie.

Het is essentieel om deze verschillen te begrijpen bij het kiezen tussen NetFlow v9 en sFlow voor monitoring van netwerkverkeer. De keuze zal afhangen van specifieke behoeften met betrekking tot de granulariteit van gegevens, netwerkprestaties en gebruik van hulpbronnen.

Hoe werkt sflow?

Hoe werkt sflow?

Bemonsteringssnelheid en pakketbemonstering in sFlow

Het sFlow-protocol werkt op basis van een statistisch bemonsteringsmodel, waarbij een fractie van de pakketten die door een sFlow-apparaat gaan, wordt geselecteerd voor analyse. De bemonsteringsfrequentie, gedefinieerd als één van 'n' pakketten, is een configureerbare parameter. Een hogere bemonsteringsfrequentie biedt meer details, maar brengt een hogere verwerkingsoverhead met zich mee.

Gebruik van sFlow in modern netwerkbeheer

sFlow is een integraal onderdeel geworden van modern netwerkbeheer en biedt realtime inzicht in de netwerkprestaties en -activiteiten. Met zijn vermogen om hogesnelheidsnetwerken te monitoren met minimale impact op de apparaatprestaties, dient het als een waardevol hulpmiddel voor het oplossen van problemen, capaciteitsplanning en detectie van beveiligingsbedreigingen.

Vergelijking van sFlow met SNMP voor netwerkmonitoring

Hoewel zowel sFlow als SNMP (Simple Network Management Protocol) veel worden gebruikt voor netwerkmonitoring, dienen ze verschillende doeleinden. SNMP verzamelt beheergegevens, zoals interfacestatus, CPU-gebruik en geheugengebruik, van netwerkapparaten. sFlow biedt daarentegen inzicht in wat er daadwerkelijk door het netwerk gaat, inclusief bron-/bestemmings-IP-adressen, poortnummers en protocollen.

Flow-records en metagegevens geëxtraheerd door sFlow

sFlow extraheert pakketten en interfacetellers van netwerkapparaten en kapselt deze in in sFlow-datagrammen. Deze datagrammen omvatten stroommonsters en tegenmonsters. Stroomvoorbeelden bieden een momentopname van het passerende pakket, waarbij metagegevens zoals bron-/bestemmings-IP, VLAN en TCP-vlaggen worden vastgelegd. Tellermonsters vertegenwoordigen periodieke momentopnamen van interfacetellers en verschaffen gegevens over netwerkgebruik en foutpercentages.

sFlow Collector en analyse van stroomgegevens

De sFlow-collector ontvangt en verwerkt de sFlow-datagrammen die door bewaakte apparaten worden verzonden. Het maakt gebruik van de stroomgegevens om een uitgebreid overzicht van netwerkverkeerspatronen te creëren, waardoor netwerkbeheerders trends kunnen identificeren, afwijkingen kunnen detecteren en de netwerkprestaties kunnen optimaliseren. Er zijn verschillende softwaretools beschikbaar voor sFlow-gegevensanalyse, die elk unieke functies bieden, zoals grafische weergaven, waarschuwingsmechanismen en historische gegevensopslag.

Hoe werkt NetFlow?

Hoe werkt NetFlow?

NetFlow speelt, vergelijkbaar met sFlow, een belangrijke rol bij het monitoren van netwerkstromen. Het bewaakt en verzamelt IP-verkeersinformatie en biedt inzicht in netwerkactiviteiten, verkeersstromen en volume.

NetFlow versus IPFIX

NetFlow en IPFIX (IP Flow Information Export) zijn beide standaarden voor het monitoren van netwerkstromen. Hoewel NetFlow een eigen protocol is dat is ontwikkeld door Cisco, is IPFIX, vaak aangeduid als “NetFlow v10”, een open standaard die is geratificeerd door de IETF. Ondanks hun verschillen worden beide protocollen gebruikt om netwerkverkeersgegevens te verzamelen en vast te leggen, wat helpt bij het oplossen van netwerkproblemen, analyse en planning.

Impact van NetFlow op netwerkprestaties en schaalbaarheid

NetFlow heeft op een aantal manieren een positieve invloed op de netwerkprestaties en schaalbaarheid:

 1. Netwerkproblemen oplossen: Door uitgebreide inzichten in verkeerspatronen te bieden, helpt NetFlow bij het identificeren en oplossen van netwerkproblemen, waardoor de algehele prestaties worden verbeterd.
 2. Bandbreedtegebruik: NetFlow levert gegevens over het bandbreedtegebruik en helpt netwerkbeheerders bij het optimaliseren van de bandbreedtetoewijzing en het voorkomen van onnodige congestie.
 3. Infrastructuurplanning: Met inzicht in verkeerstrends helpt NetFlow bij het nemen van weloverwogen beslissingen over uitbreidingen of aanpassingen van de netwerkinfrastructuur, wat bijdraagt aan een betere schaalbaarheid.
 4. Beveiliging: Door abnormale verkeerspatronen te detecteren, kan NetFlow potentiële veiligheidsbedreigingen identificeren, waardoor de netwerkstabiliteit en -integriteit wordt gewaarborgd.
 5. Kost efficiëntie: Het stroomlijnen van netwerkactiviteiten en het optimaliseren van het bandbreedtegebruik kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van netwerkbeheer.
 6. QoS-bewaking: NetFlow kan worden gebruikt om de Quality of Service (QoS)-instellingen te verifiëren, zodat de prestaties van de servicelevering behouden blijven.

Deze lijst onderstreept het belang van NetFlow bij het onderhouden van een goed presterende en schaalbare netwerkomgeving.

NetFlow-exporteurs en -verzamelaars

NetFlow-exporteurs zijn componenten die netwerkverkeersgegevens vastleggen, deze omzetten in NetFlow-records en deze records exporteren naar een NetFlow-verzamelaar. De inzamelaar is verantwoordelijk voor het ontvangen, opslaan en verwerken van deze gegevens. Er zijn verschillende NetFlow Collector-softwareopties beschikbaar, die elk verschillende mogelijkheden bieden, zoals realtime monitoring, trendanalyse en waarschuwingen.

NetFlow-records en stroominformatie

NetFlow-records bevatten gegevens over IP-verkeersstromen die een netwerkpunt passeren. De stroominformatie omvat details zoals bron- en bestemmings-IP-adressen, bron- en bestemmingspoorten, het aantal pakketten en het aantal bytes. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor netwerkbeheerders en bieden gedetailleerd inzicht in het gedrag van netwerkverkeer, wat helpt bij capaciteitsplanning, detectie van beveiligingsbedreigingen en prestatie-optimalisatie.

Voordelen van het gebruik van sflow bij netwerkmonitoring

Voordelen van het gebruik van sflow bij netwerkmonitoring

Verbeterd inzicht in netwerkverkeer met sFlow

sFlow biedt beter inzicht in het netwerkverkeer en biedt beheerders realtime gegevens met hoge resolutie over netwerkgebruik en -prestaties. Door willekeurig pakketten te bemonsteren en deze monsters naar een verzamelprogramma te exporteren, biedt sFlow een diepgaand inzicht in de netwerkactiviteiten, waardoor congestie, gebruikstrends en potentiële veiligheidsbedreigingen kunnen worden geïdentificeerd.

Optimalisatie van hulpbronnen door middel van sFlow-gegevensanalyse

Een van de belangrijkste voordelen van sFlow is de mogelijkheid om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren. De gegevens die via sFlow worden verzameld, kunnen worden geanalyseerd om bandbreedte-intensieve applicaties of apparaten te identificeren, waardoor beheerders netwerkbronnen beter kunnen toewijzen en het bandbreedtegebruik kunnen optimaliseren.

Ondersteuning voor sFlow in verschillende netwerkapparatuur

sFlow wordt breed ondersteund door verschillende leveranciers van netwerkapparatuur, waardoor het een veelzijdige keuze is voor diverse netwerkomgevingen. Van switches en routers tot draadloze toegangspunten en firewalls: sFlow-compatibiliteit zorgt voor naadloze integratie en consistente monitoring van netwerkverkeer op verschillende apparaten en platforms.

Vergelijking van sFlow met eigen Network Flow-technologieën

Vergeleken met eigen netwerkstroomtechnologieën biedt sFlow verschillende voordelen. Als industriestandaardtechnologie biedt het een hoger niveau van interoperabiliteit tussen verschillende netwerkapparatuur. Bovendien biedt sFlow real-time gegevensverzameling, terwijl de meeste eigen oplossingen afhankelijk zijn van periodieke polling. Dit maakt een tijdige identificatie en oplossing van netwerkproblemen mogelijk.

Netwerkprestatieproblemen opsporen met sFlow

sFlow is een effectief hulpmiddel voor het opsporen van netwerkprestatieproblemen. Door gedetailleerde informatie over verkeersstromen te verstrekken, stelt sFlow beheerders in staat de bron van netwerkproblemen op te sporen, zoals overmatig bandbreedtegebruik, latentieproblemen of pakketverlies. Dit maakt sFlow tot een hulpmiddel van onschatbare waarde voor proactieve netwerkprobleemoplossing en prestatie-optimalisatie.

Voordelen van het gebruik van NetFlow bij analyse van netwerkverkeer

Afbeeldingsbron:https://pandorafms.com/

Stateful volgen van stromen in Netflow

Netflow biedt stateful tracking van netwerkstromen en biedt een uitgebreid overzicht van verkeerspatronen en trends. Met deze functie kunnen netwerkbeheerders individuele stromen van hun bron naar hun bestemming volgen, waardoor gedetailleerde inzichten worden geboden in het gedrag van netwerkverkeer.

Gebruik van Netflow voor het oplossen van problemen met netwerkprestaties

Netflow is een krachtig hulpmiddel voor het oplossen van netwerkprestatieproblemen dankzij de uitgebreide en stateful tracking van netwerkstromen. Hier zijn een paar manieren waarop Netflow voor dit doel kan worden gebruikt:

 1. Bandbreedtebewaking: Netflow biedt gedetailleerd inzicht in het bandbreedtegebruik, waardoor beheerders een hoog bandbreedteverbruik kunnen identificeren en corrigeren.
 2. Netwerkplanning: Door inzicht te bieden in verkeerspatronen en trends kan Netflow helpen bij strategische netwerkplanning, waardoor een efficiënt gebruik van middelen wordt gegarandeerd.
 3. Veiligheidsanalyse: Netflow-gegevens kunnen worden gebruikt om ongebruikelijke netwerkgedragspatronen te detecteren, waardoor mogelijk beveiligingsbedreigingen zoals Denial of Service (DoS)-aanvallen kunnen worden geïdentificeerd.
 4. Latentie-identificatie: Met Netflow kunnen beheerders netwerklatentieproblemen terugvoeren naar de bron, waardoor een snellere oplossing mogelijk wordt.
 5. Detectie van pakketverlies: Netflow kan helpen bij het identificeren van gevallen van pakketverlies, waardoor netwerkherconfiguratie mogelijk wordt om de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht te verbeteren.

Vergelijking van Netflow v5 en Netflow v9

Netflow v5 en Netflow v9, beide ontwikkeld door Cisco, zijn populaire versies van het Netflow-protocol, elk met zijn unieke kenmerken en mogelijkheden. Een vergelijking van deze twee versies verduidelijkt hun sterke punten en mogelijke toepassingen:

 1. Op sjablonen gebaseerd versus vast formaat: Netflow v9 maakt gebruik van een flexibel, sjabloongestuurd formaat dat uitbreiding en aanpassing mogelijk maakt. Netflow v5 maakt gebruik van een record met een vast formaat dat niet kan worden gewijzigd of uitgebreid.
 2. Veldtypen: Netflow v9 ondersteunt meer veldtypen dan Netflow v5. Dankzij de flexibiliteit van Netflow v9 kan het een grotere verscheidenheid aan gegevens exporteren, waardoor het beter aanpasbaar is aan verschillende netwerkscenario's.
 3. IPv6-ondersteuning: In tegenstelling tot Netflow v5 ondersteunt Netflow v9 IPv6, de nieuwste versie van het internetprotocol, waardoor de analysemogelijkheden van netwerkverkeer toekomstbestendig zijn.
 4. Stroombemonstering: Beide versies bieden mogelijkheden voor stroombemonstering. Met Netflow v9 is sampling echter beter aanpasbaar en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het netwerk.
 5. Prestatie: Hoewel Netflow v9 meer functies biedt, vereist het ook meer verwerkingskracht om de extra gegevens te verwerken. Omgekeerd levert Netflow v5, met zijn record in vast formaat, snellere verwerkingstijden, maar met minder functies.

Kortom, de keuze tussen Netflow v5 en Netflow v9 hangt af van de specifieke vereisten van de netwerkinfrastructuur en het vereiste detailniveau voor de analyse van netwerkverkeer.

Netflow-exporteurs en gegevenszichtbaarheid in netwerkverkeer

Netflow-exporteurs zijn apparaten of software die stroomgegevens verzamelen en deze voor analyse naar een Netflow-verzamelaar verzenden. Deze exporteurs spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de zichtbaarheid van gegevens in het hele netwerk. Ze verzamelen uitgebreide informatie over verkeersstromen, waaronder bron-IP, bestemmings-IP, poortnummers en protocoltype, waardoor een diepgaand inzicht wordt geboden in de netwerkactiviteit en -prestaties.

Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Vraag: Wat is het verschil tussen sflow en netflow?

A: Netflow is een stroomanalysetechnologie ontwikkeld door Cisco, terwijl sflow een industriestandaard bemonsteringstechnologie is ontwikkeld door InMon. Netflow is gebaseerd op het volgen van stromen op apparaatniveau, terwijl sflow gebaseerd is op pakketbemonstering op interfaceniveau.

Vraag: Kan een netwerkanalysator zowel netflow als sflow ondersteunen?

A: Ja, veel netwerkanalysatoren en monitoringtools ondersteunen zowel NetFlow als sflow voor uitgebreide netwerkzichtbaarheid en -analyse.

Vraag: Hoe verschilt netflow van sflow wat betreft gegevensverzameling?

A: Netflow volgt stromen op statelijke wijze en verzamelt meer gedetailleerde informatie, terwijl sflow-monsters worden verzonden als sflow-datagrammen, wat een andere benadering biedt voor het verzamelen en analyseren van gegevens.

Vraag: Wat zijn enkele belangrijke verschillen tussen sflow en netflow?

A: Een belangrijk verschil is dat sflow een industriestandaardprotocol is, terwijl NetFlow eigendom is van Cisco-apparaten. Bovendien is sflow ontworpen voor zichtbaarheid over het hele netwerk, terwijl NetFlow zich richt op het volgen en analyseren van een specifieke reeks pakketten.

Vraag: Ondersteunt sflow netflow, en omgekeerd?

A: Sflow ondersteunt netflow niet, en netflow ondersteunt sflow niet. Het zijn verschillende technologieën met verschillende benaderingen van stromingsanalyse.

Vraag: Wat is de betekenis van NetFlow en sflow bij monitoring en analyse?

A: Zowel netflow als sflow spelen een cruciale rol bij het monitoren en analyseren van netwerkverkeerspatronen, waardoor inzicht wordt verkregen in bandbreedtegebruik, netwerkprestaties en beveiligingsbedreigingen.

Vraag: Moet ik netflow of sflow kiezen voor mijn netwerkinfrastructuur?

A: De keuze tussen netflow en sflow hangt af van uw specifieke netwerkvereisten en de apparaten en infrastructuur die u gebruikt. Netflow verzamelt mogelijk meer gedetailleerde informatie, terwijl sflow een gestandaardiseerde aanpak en bredere netwerkzichtbaarheid biedt.

Vraag: Zijn er verschillen in de manier waarop gegevens worden verzonden als sflow en netflow?

A: Ja, terwijl netflow stroominformatie verzendt, verzendt sflow samples als sflow-datagrammen, wat een andere methode biedt voor het vastleggen en analyseren van netwerkverkeer.

Vraag: Ondersteunt sflow of netflow het cachen van stroomgegevens?

A: Netflow ondersteunt het cachen van stroomgegevens, die kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd voor inzicht in netwerkactiviteiten. Sflow gebruikt daarentegen een andere bemonsteringsaanpak en ondersteunt geen caching als onderdeel van de standaardbewerking.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste versies van netflow- en sflow-protocollen?

A: Netflow is geëvolueerd in verschillende versies, waarvan de nieuwste Netflow v9 is. Sflow heeft versies zoals sflow v2, v4 en v5, die elk verbeteringen en verbeteringen aan de mogelijkheden van het protocol introduceren.

Aanbevolen leesmateriaal: De basisbeginselen van servernetwerken verkennen: een uitgebreide handleiding

Referenties

 1. Kentik: NetFlow versus sFlow: wat is het verschil?: In deze blogpost worden de belangrijkste verschillen tussen NetFlow en sFlow uitgelegd, waarbij wordt benadrukt dat sFlow de stromen niet statelijk volgt, maar een statistische steekproef van pakketheaders exporteert.
 2. FS-gemeenschap: SFlow versus SNMP versus NetFlow: wat zijn de verschillen?: Deze bron vergelijkt sFlow, SNMP en NetFlow en wijst erop dat SNMP beter zichtbaar is in het verkeer dan NetFlow, en dat sFlow geen gegevens in de cache opslaat.
 3. Auvik: sFlow versus NetFlow: wat is het verschil?: In deze blogpost wordt besproken dat stroomgegevens van NetFlow en sFlow doorgaans een lichte belasting zijn, en dat u steekproeven kunt gebruiken om deze te beheren.
 4. Solarwinds Thwack: NetFlow versus sFlow – Verschillen en toepassingen!: In deze bron wordt besproken hoe NetFlow IP-gebaseerde verkeersinformatie kan beheren, terwijl sFlow niet-IP-verkeer kan vastleggen door te werken aan Layer 2- en Layer 3-interfaces.
 5. Reddit Networking: hoe breed wordt sflow gebruikt?: Een Reddit-thread waarin de populariteit en het gebruik van sFlow in de branche wordt besproken.
 6. Nagios-ondersteuningsforum: sflow versus netflow: een forumdiscussie waarin wordt beschreven dat NetFlow een stateful protocol is dat informatie over IP-stromen vastlegt, alle pakketten in een stroom registreert en die gegevens naar een verzamelaar exporteert.
 7. Vergelijking: NetFlow versus sFlow: In dit artikel wordt vermeld dat sFlow minder beslag legt op het netwerk en de computerbronnen dan NetFlow, waardoor het geschikt is voor het MKB en kleinere netwerken die gebruik maken van goedkope apparaten.
 8. WhatsUpGold: sFlow versus NetFlow: wat is beter?: In deze blogpost wordt besproken welk protocol beter is, waarbij wordt vermeld dat NetFlow mogelijk meer informatie verzamelt, maar dat niet al die informatie noodzakelijk kan zijn.
 9. Varonis Blog: Netwerkstroommonitoring uitgelegd: NetFlow versus sFlow: In deze blog wordt uitgelegd hoe sFlow een iets andere benadering van netwerkmonitoring hanteert dan NetFlow, waarbij NetFlow stromen op statelijke wijze volgt.
 10. Paessler: NetFlow versus sFlow – wat is het verschil en welke is beter?: dit artikel biedt een uitgebreide vergelijking tussen NetFlow en sFlow, waarbij de verschillen en overeenkomsten worden besproken en welke beter zou kunnen zijn, afhankelijk van de gebruikscasus.
Facebook
Twitteren
Reddit
LinkedIn
Producten van AscentOptics
Recent geplaatst
Neem contact op met AscentOptics
Contactformulierdemo
Scroll naar boven